MATERIAL DE PREMSA

En aquesta pàgina podreu trobar les notes de premsa i els dossiers de La GRAN pantalla i els materials fotogràfics i audiovisuals que anirem publicant de la tercera edició del Festival.

Per a qualsevol consulta i/o gestió d’entrevistes podeu contactar amb:

Esther Pedrós 
Cap de Premsa La GRAN Pantalla 
Mòbil. 699 05 04 02 
Correu electrònic: prensa@lagranpantallafestival.com

DOSSIERS DE PREMSA

MATERIAL GRÀFIC