MATERIAL DE PREMSA

En aquesta pàgina podreu trobar les notes de premsa i els dossier de La GRAN pantalla així com materials fotogràfics i audiovisuals que anirem penjant de la segona edició del Festival.  Per a qualsevol consulta i/o gestió d’entrevistes podeu contactar amb:

Esther Pedrós 
Cap de Premsa La GRAN Pantalla 
Mòb. 699 05 04 02 
Correu electrònic: prensa@lagranpantallafestival.com

DOSSIERS DE PREMSA

MATERIAL GRÀFIC