Ara més que mai!

Ara més que mai!

CARTA DEL DIRECTOR, ALFREDO COHEN: Cap a finals del 2018 somiàvem la possibilitat de crear un festival de cinema diferent. Un festival que tingués un caràcter propi amb una programació destacada per la seva diversitat i frescor. Un espai per aquelles pel·lícules que...