GASTOS INCLUIDOS

GASTOS INCLUIDOS

· CURTMETRATGE · “GASTOS INCLUIDOS” VEURE A CINEMES GIRONA VEURE EN LÍNIA A FILMIN SINOPSI Clàusula 5: L’arrendatari es compromet a ignorar l’existència de “L’altre”, de tal manera que ambdós habiten l’habitatge com si es tractés d’un ús...