MATERIAL DE PREMSA

En aquesta pàgina podreu trobar les notes de premsa de La GRAN pantalla i els materials fotogràfics i audiovisuals que anirem publicant del Festival.

Per a qualsevol consulta i/o gestió d’entrevistes podeu contactar amb:

Álex Gil
Cap de Premsa La GRAN Pantalla
Correu electrònic: prensa@lagranpantallafestival.com

PROGRAMA DE MÀ

NOTES DE PREMSA

ESPOTS

CARTELLS

NOTÍCIES