MATERIAL DE PREMSA

En aquesta pàgina podreu trobar les notes de premsa i els dossiers de La GRAN pantalla i els materials fotogràfics i audiovisuals que anirem publicant del Festival.

Per a qualsevol consulta i/o gestió d’entrevistes podeu contactar amb:

Cèlia Muns
Cap de Premsa La GRAN Pantalla
Mòbil. 665 31 64 88
Correu electrònic: prensa@lagranpantallafestival.com

DOSSIERS DE PREMSA

NOTES DE PREMSA

CLIPPING DE MITJANS

ESPOTS

CARTELLS

NOTÍCIES