GRANS DIÀLEGS 2020

Els GRANS debats és una nova secció que sorgeix arrel de la segona edició especial online d’aquest any i presenta dos debats vinculats als objectius del festival: Promoure la vida activa i desmuntar els estereotips sobre les persones grans.

GRAN DEBAT:

“EDATISME EN TEMPS
DE LA COVID-19″

PARTICIPEN:

AMPARO HUERTAS BAILÉN
Directora de l’Institut de la Comunicació,
Incom-UAB.
REGINA MARTÍNEZ PASCUAL
Coordinadora del l’Observatori de la Soledat d’Amics de la Gent Gran.
IRENE RAMOS-SOLER
Coordinadora de “Observatorio Mayores y Medios de Comunicación” Universidad Permanente en la Universidad de Alicante.

GRAN DEBAT:

“CONTRA
LA SOLEDAT”


PARTICIPEN:

ELISA SALA
de l’equip de l’Observatori de la Soledat.
OLGA IBAÑEZ
Psicòloga de la Fundació Roure.
CARLES AYERBE
Persona acollidora del programa ‘Viure i conviure’ de la Fundació Roure.

INONGO VI MAKOMÉ
Escritor.