GRANS DEBATS

Els GRANS debats és una nova secció que sorgeix arrel de l’edició especial online d’aquest any, presenta dos debats en els quals convidats vinculats als objectius i interessos del festival obriran les pantalles des de casa seva per parlar amb franquesa sobre dos problemàtiques que molt sovint afecten les persones grans: la soledat i l’edatisme.

Així mateix, els ponents exposaran, de manera distesa i amb coneixement, tots aquells projectes en els quals estan implicats i representades grans accions per lluitar contra la soledat i l’edatisme.

GRAN DEBAT:

“EDATISME EN TEMPS DE LA COVID-19”

DISPONIBLE PROPERAMENT
DES DEL 7 DE JULIOL DE 2020
A LES 18h

(Pròximament)

GRAN DEBAT:

“CONTRA LA SOLEDAT”

DISPONIBLE PROPERAMENT
DES DEL 7 DE JULIOL DE 2020
A LES 18h

(Pròximament)