BASES 2021

1.-PRESENTACIÓ

La GRAN pantalla és un espai de trobada cinematogràfica intergeneracional que busca desmuntar estereotips sobre la gent gran a través del cinema. Busquem relats que permetin generar noves lectures i discursos sobre la gent gran, més enllà de les representacions convencionals que acostumen a associar-se a aquesta etapa de la vida. 

La tercera edició d’aquest certamen tindrà lloc des de l’1 al 4 de juliol del 2021 a la ciutat de Barcelona. 

La GRAN pantalla és una idea original d’elParlante, entitat especialitzada en el disseny, implementació i avaluació d’estratègies de comunicació. Des de fa uns anys, elParlante desenvolupa projectes socials, entre ells campanyes d’empoderament per a la gent gran a través del teatre, l’audiovisual i l’educació formal. 

Tota la informació oficial serà publicada al nostre web www.lagranpantallafestival.com, Facebook oficial www.facebook.com/lagranpantallabcn i mitjans associats.

2.-SOBRE LA COMPETICIÓ

En aquesta primera edició comptarem amb una secció no-competitiva de llargmetratges internacionals i amb una categoria única de competició de curtmetratges internacionals. 

A continuació es detallen les condicions que han de complir les obres per a ser elegibles.  

2.1 COMPETICIÓ CURTMETRATGE INTERNACIONAL

 1. S’acceptaran les obres audiovisuals finalitzades a partir de juliol de 2019, en format ficció, documental i/o animació, produïdes tant a Espanya com a l’estranger. 
 2. La temàtica principal de les obres ha de ser la tercera edat.
 3. Els curtmetratges hauran de tenir una duració màxima de 30 (trenta) minuts, crèdits inclosos. 
 4. Les obres que no es presentin en idioma castellà, hauran d’estar degudament subtitulades al castellà. 
 5. Les obres hauran de complir amb els estàndards tècnics mínims. 
 6. Les obres no podran estar publicades a internet.

 

3.-LA INSCRIPCIÓ

Obertura: a partir de la publicació de les bases, el 21 de desembre de 2020.

Tancament: recepció de postulacions fins a l’1 de març del 2021.

NO S’ACCEPTARAN OBRES DESPRÉS DE LA DATA INDICADA. 

Les postulacions i l’enviament de les obres es farà únicament mitjançant la plataforma associada Festhome, emplenant les dades sol·licitades per la plataforma i respectant les bases de la competició, a través del següent enllaç: 

https://festhome.com/f/la-gran-pantalla

 

4.-SELECCIÓ

Les i els seleccionats seran notificats per correu electrònic durant el mes d’abril de 2021. El llistat es publicarà i la selecció oficial es difondrà a través de la nostra pàgina web, xarxes socials i mitjans associats. 

Les obres enviades no seran retornades. 

4.1 Criteris De Selecció

L’organització es reserva el dret de selecció de les obres que participen en el festival. La curatoria serà realitzada per l’àrea de programació del festival i professionals competents en la matèria. Queden exclosos de participar: 

 1. Qualsevol obra relacionada de manera directa o indirecta amb algun membre de l’organització del festival. 
 2. Qualsevol obra relacionada de manera directa amb qualsevol patrocinador o mitjà associat al festival.
 3. Qualsevol obra que no compleixi les bases publicades. 

4.2 Condicions Obres Seleccionades

Els representants de les obres seleccionades en les diferents categories tenen l’obligació de: 

 1. Enviar a la direcció facilitada per email, còpies de l’obra seleccionada en Blu-Ray o arxiu (H264).
 2. Les còpies hauran d’estar en possessió de l’organització del festival abans del 30 d’abril de 2021.
 3. Qualsevol problema amb el format de l’exhibició o qualsevol altre motiu, haurà de comunicar-se a l’organització com més aviat millor per email: direccionartistica@lagranpantallafestival.com 

 

5.-JURAT  DEL FESTIVAL

El jurat el compondran persones amb experiència en el camp cinematogràfic.

Quedaran exclosos del jurat els membres que tingui relació directa o indirecta amb alguna de les obres de la competició. 

El veredicte del jurat serà públic i conegut per tots els participants i assistents del festival. Es publicarà al web del festival, a les xarxes socials i als mitjans associats. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

L’organització del festival no té influència en les decisions del jurat. 

 

6.-LES OBRES GUANYADORES

 1. L’organització es reserva el dret d’incloure o retirar premis segons els seus criteris. Els premis seran anunciats en dates pròximes a l’esdeveniment. 
 2. S’escollirà l’obra guanyadora de la categoria, menció especial del jurat (si el jurat decideix atorgar-la) i el premi del públic. 
 3. Els guanyadors hauran d’incloure a les seves futures còpies i material de difusió, el logotip i llorer corresponent al premi obtingut en el certamen. 
 4. Els premis obtinguts que tinguin relació amb els patrocinadors hauran de signar un conveni quan el festival hagi finalitzat. Les clàusules del conveni hauran de ser respectades un cop s’acceptin.

 

7.- LLICÈNCIES 

El festival comptarà amb les llicències dels curtmetratges de la selecció per a la seva projecció en altres itineràncies o altres activitats vinculades al festival o mostres especials de caràcter educatiu. 

L’organització es reserva el dret a utilitzar fragments de les pel·lícules seleccionades per a elaborar material publicitari del festival. 

 

8.-L’ORGANITZACIÓ

Els organitzadors es reserven el dret a modificar l’esdeveniment per causes de força major. 

Consultes i dubtes: direccionartistica@lagranpantallafestival.com

Pàgina web: http://www.lagranpantallafestival.com

Facebook: www.facebook.com/lagranpantallabcn 

Twitter: https://twitter.com/granpantallabcn

Instagram: https://www.instagram.com/lagranpantallabcn/